Registravimo data
Reg. Nr.
Problema
Statusas
2023-08-09 19:33:29
58
Gyventojų prašymas - seną medį pašalinti,kol jis daugiabučio nepašalino.... Lūžta ir krenta medžio šakos. Pavojingoje vietoje - šalia daugiabučio, kur esant didesnei audrai - gali nuvirsti. Aplinkui esanti liepa jau virto, ant važiuojančios mašinos. Laimė, niekas nenukentėjo, tik automobilis. Prašome įvertinti medžio būklę ir jį likviduoti. . .
Įvykdyta
Atsakymas:

Patikrinus sklypų ribas, matome, jog šis medis patenka į valstybinei priklausantį sklypą patikėjimo teise valdomą AB ,,Lietuvos automobilių kelių direkcijos". Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str. 6 d., valstybinės žemės valdytojas turi teikti prašymą dėl leidimo gavimo saugotinų medžių kirtimui. Prašymus ir pasiūlymus dėl medžių kirtimų šiuo atveju reiktų teikti AB "Lietuvos automobilių kelių direkcijai.