Registravimo data
Reg. Nr.
Problema
Statusas
2023-06-29 16:27:14
27
Stulpas Vasaknų ežere - maudykloje, kur maudosi daugybę vaikų, suaugusių. . . Visiškai nesaugi aplinka, kai kyšo betoninis stulpas su atvirai išsikišusia armatūra. . . Kas atsakys už nelaimę??
Įvykdyta: Seniūnas Darius Steponavičius (nuo 2023-07-31 iki 2023-08-18, Atostogos, pavaduoja Seniūnas Algirdas Lekaveckas) Užd. Nr. 3314357
Atsakymas:

Nurodytoje vietoje stulpo likučių nebėra.