Registravimo data
Reg. Nr.
Problema
Statusas
2023-07-25 11:11:09
51
Kelio Salakas - Vyželiai Nr.5325 atkarpoje, kuri yra tarp 3 - 4 km, atsivėrė duobės.
Įvykdyta: Vedėjas Jonas Žusinas Užd. Nr. 3369255
Atsakymas:

Minimas kelias yra rajoninės reikšmės ir jį eksploatuoja Zarasų regiono keliai, informacija šios įstaigos atsakingiems specialistams yra perduota.