Registravimo data
Reg. Nr.
Problema
Statusas
2023-08-02 12:09:17
54
Nenušienautas kelkraštis
Įvykdyta: Seniūnas Valdas Utka (nuo 2023-08-21 iki 2023-09-01, Atostogos, pavaduoja Seniūnas Stanislovas Stankevičius) Užd. Nr. 3383135
Atsakymas:

 Kelio Žardeliškiai - Štadviliai pakelės nušienautos.